BAŞKAN'IN MESAJI

Gün geçtikçe küreselleşen ve küçülen dünya içerisinde kendine yer edinebilmek, şüphesiz günümüzde firmalar için en önemli uğraşlardan biri haline gelmiştir. Ancak bu çaba doğrultusunda oluşan vahşi rekabetin, hiçbir sınır tanımaksızın daha fazla kâr etmek için gösterilen uğraşların özellikle gelişmekte olan ülkelere verdiği büyük zararları da görmezden gelmek mümkün değildir. 


ESER olarak, Türkiye’de doğurduğumuz bilim ve mühendislik kıvılcımını, önce ülkemizi aydınlatan bir ateş olarak kullanmamızın ardından, kısa sürede yurt dışına bir meşale gibi taşımayı başardık. 


Bugün geldiğimiz noktada, 10'un üzerinde ülkede sunduğumuz hizmetler ve tamamladığımız inşaatlarla yakalamış olduğumuz başarının ardında, profesyonel yaklaşımımız, deneyimli kadrolarımız ve tecrübemiz kadar, çalıştığımız ülkelerin kalkınmasına bir kâr etme perspektifi dışında, mühendis gözüyle bakabilmemizin de çok katkısı olduğu düşüncesindeyim. Bu yaklaşım içerisinde olmak, bizi Orta Doğu’dan Orta Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya çalıştığımız ülkelerde her zaman başarıya sürüklemiş, sürekli bir büyüme içerisinde bugün bulunduğumuz noktaya ulaştırmıştır. 


Geriye bıraktığımız yıllar içerisinde, Eser gerek altyapı, gerek üstyapı olarak çok sayıda önemli projeyi başarıyla gerçekleştirmiştir. Tamamladığımız projelere dönüp baktığımızda, insanlara su sağlayan barajlar, elektrik sağlayan santraller, ulaşımlarına imkân veren yollar ve konakladıkları konutlarla hayatlarına ne derece önemli katkılar koyduğumuzu görmek, bizi görev ve sorumluluklarımız açısından daha da motive etmektedir. Önümüzdeki yıllarda da bir dünya bakışıyla bakarken, aynı zamanda yerel koşulları anlayabilmenin bizi daha da ileriye götüreceğinden, rakiplerimizden farklı kılarak müşterilerimiz nezdinde her zaman bir tercih nedeni olacağından şüphe duymuyoruz. Bilimsel, mühendisçe bir açıyla projelerimize yaklaşırken, dünya kaynaklarının sürdürülebilirliği ilkesiyle, insanlara ve çevreye saygılı bir şekilde faaliyet göstermeye devam edeceğiz. 


İlhan ADİLOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı