Çevre

Kendi sektörünün köklü firmaları arasında yer alan ve kendi alanında ciddi bir birikime sahip olan Eser Proje, alanında uzman ekiplerle çalışmakta; vermiş olduğu hizmetlerin her aşamasında iş birliği içinde olduğu firmayla çözüm ortaklığı yapmaktadır. Eser Proje; kardeş kuruluşları vasıtasıyla komple proje, inşaat ve işletme çözümleri sunarak hem zamansal hemde ekonomik olarak efektif çözümler üretme ayrıcalığına sahiptir. Sürekli gelişmeyi kendisine ilke edinmiş olan Eser Proje, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmek amacı ile kendi bünyesinde bir Çevre Birimi oluşturmuş ve ÇED Yeterlik Belgesi almıştır. Eser Proje bünyesinde kurulan Çevre Birimi aşağıdaki konularda hizmet vermektedir.
 


Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇED)


 • Ulusal Çevresel Etki Değerlendirme Raporları Hazırlanması
 • Ulusal-Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirme ve Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporlarının hazırlanması
 • Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması,
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Projelerinin hazırlanması,
 • Çevre Yönetim Planlarının hazırlanması,
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Projelerinin hazırlanması,
 • Çevre Yönetim Planlarının hazırlanması,
   


Danışmanlık Hizmetleri 


Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında yer alan tesislere ve kurumsallaşma yolunda ilerleyen ve Çevre Yönetimi desteğine ihtiyaç duyan firmalara danışmanlık hizmeti sunulması,


 • Mevcut Verilerin Toplanması:
  • Kirletici kaynakların tespiti,
  • Mevcut durumda alınmış tedbirlerin belirlenmesi,
  • Alınan tedbirlerin yeterliliğinin araştırılması,
  • Mevcut durumun yönetmeliklerle kıyaslanması,
 • Atık Yönetimi Oluşturulması ve Kontrolü
  • Firma adına Atık Yönetim Planını oluşturulması ve Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne sunulması,
  • Kuruluşların Çevre Mevzuatı kapsamında denetlenmesi ve değerlendirilmesi,
    
 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
  • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan tesislere İzin ve Lisans Dosyalarının Hazırlanması, Dosyalarının takibi ve gerekli İzin ve Lisansların alınması,
    
 • Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
  • Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında yer alan tesislere Danışmanlık hizmeti verilmesi,
    
 • İnşaat aşamasından başlayarak işletme aşamasından tesisin kapatılma sürecine kadar İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetimi Kapsamında kuruluşlara kurumsal bir yapı oluşturulması amacıyla HSE (Şantiye İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Planı) hazırlanması.
  • Due Diligence (Durum Tespit Raporları) Raporlarının hazırlanması,
  • HSE Planlarının hazırlanması,
  • HSE Planlarının uygulanmasının kontrolörlüğü,
    
 • Kyoto Protokolü kapsamında Karbon Kredisi alımında danışmanlık hizmetleri,
  • Karbon Emisyon Kredilerinin tedariği
  • Karbon Emisyon Ticareti
    
 • Maden Atıkları Yönetimi,
  • Madencilik Faaliyetleri Sonucu ortaya çıkan maden atıklarının ilgili mevzuata uygun olarak bertarafından danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve uygun projelerin geliştirilmesi.