FAALİYET ALANLARI

Su Yapıları

 • Barajlar
 • Göletler
 • Sulama ve Drenaj Sistemleri
 • Planlama
 • Regülatörler
 • Pompa İstasyonları
 • Atık Barajlar

Kentsel Altyapı

 • İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekeleri
 • Arıtma Tesisleri
 • Doğalgaz Şebekeleri
 • Katı/Evsel Atık Tesisleri
 • Tehlikeli Atık Depolama Tesisleri

Ulaştırma

 • Karayolu-Otoyollar
 • Demiryolu-Metro-Hafif Raylı Sistem
 • Köprü, Viyadük ve Tüneller
 • Limanlar
 • Havaalanları
 • Boru Hatları

Enerji

 • Hidro Elektrik Santralleri
 • Doğalgaz Çevrim Santrali
 • Rüzgar Enerjisi Santralleri
 • Biyokütle Santrali
 • Güneş Enerjisi
 • Jeotermal Enerji
 • Enerji Nakil Hatları

Binalar - Yeşil Binalar

 • Konutlar
 • Ticaret Merkezleri
 • Turizm Tesisleri
 • Okullar
 • Hastaneler
 • Kültürel ve Sosyal Tesisler


Çevre Projeleri

 • ÇED Raporu Hazırlanması
 • Çevre Denetim Hizmetleri
 • Karbon Kredisi Alımı Danışmanlık Hizmeti
 • Atıkların Bertarafı Danışmanlık Hizmeti
 • Gürültü Kirliliği Önleme Projeleri


Sanayi Tesisleri

 • Fabrikalar
 • Depolar
 • Hangarlar
 • Petrokimya Tesisleri
 • Telekomünikasyon Tesisleri


Jeoloji - Harita

 • Harita ve CBS Hizmetleri
 • Jeolojik ve Jeoteknik Etütler
 • Mühendislik Jeolojisi ve Malzeme Raporları