KALİTE, İŞ SAĞLIĞI ve ÇEVRE

ESER'in Kalite Politikası:

Sürekli geliştirdiği hizmet kalitesi ve üretken çalışma ortamıyla her zaman çalışanlarının ve müşterilerinin güvencesi olmak; mühendislik bilimlerini en yeni teknolojik olanaklarla üretimde uygulayarak müşteri memnuniyetini sağlamaktır.


ESER Proje;

 • Dünyanın her yerinde, her konuda mühendislik hizmetlerini bilimsel olarak yapmayı taahhüt eder,
 • Üretimini, bilimin öderliğinde, modern teknolojiyi uygulamak, müşterisinin tüm beklentilerini karşılamak ve mühendislik teknolojisinin gereklerini yerine getirmek suretiyle zamanında ve ekonomik şekilde yapar,
 • Çalışanlarına yaratıcı çalışma ortamı oluşturur ve gelişimlerine öncelik verir, onların üretimine en geniş katılımlarını sağlar,
 • Her zaman üretimin gerektirdiği donanıma ve kadroya sahip olmayı, onları sürekli yenilemeyi, sektöründe önderlik etmeyi hedefler,
 • Üretimlerini sürekli takip eder, sorunlarını zamanında giderir ve müşteri şikayetlerine dönüşmeden çözer.


Çevre Politikamız:

Politikamız, mühendislik aktivitelerimizde çevreye duyarlı olmaktır. Faaliyetlerimizin çevreye olabilecek etkilerini en aza indirgemek ana hedeflerimiz arasındadır.

Bu yüzden:

 • İlgili yasa ve yönetmelikleri takip etmekte,
 • Çevreyi kirletmemeye özen göstermekte,
 • Çalışanlarını çevresel konularda bilgilendirmekte,
 • Şirket içinde olumlu bir çevresel kültür oluşturmaya çalışmakta,
 • Çevresel sorunlar tespit edilir edilmez bunları önlemek için gerekli kontrol mekanizmalarını devreye sokmakta,
 • Çevresel konularla ilgili üçüncül kuruluşlardan gelen yapıcı önerileri dikkate almaktadır.