MİSYON ve VİZYON

Misyon:
Üstlendiğimiz projelerin müşterilerimize en yüksek değer ve memnuniyet sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi için, en yeni ve en modern mühendislik teknolojilerini sağlamak Eser Proje'nin taahhüdüdür.

Bu taahhüdün bir parçası olarak, gerçekleştirdiğimiz işlerin kalitesinin bizi müşterilerimiz nezrinde en saygıdeğer firmalar arasına koyacağına inanmaktayız.

Vizyon:
Eser Proje, aktif olduğu bölgede, sunduğu mühendislik ve müşavirlik hizmetleriyle lider olmayı hedeflemektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için hedeflediğimiz uzun dönem stratejilerimiz şöyledir:

  • En zor projelerde, en gelişmiş teknolojilerle çalışmak,
  • Zor bölge ve koşullarda çalışmanın uzmanı olmak,
  • Çalışma yöntemlerimizi, teknolojimizi, verimlilik ve performansımızı sürekli geliştirmek,
  • Hizmetlerimizde farklılaşmak ve rekabet edebilirliğimizi artırmak için yenilikleri kullanmak,
  • Stratejik ortaklıklar ile değişik alanlarda söz sahibi olmak ve öğrenerek daima ileri gitmek.