MÜŞAVİRLİK

Müşavirlik Hizmetleri


Eser Proje’nin 1998 yılından beri ülkemizde ve dünyada yetkin personeli ile sunduğu Teknik Müşavirlik Hizmetleri ana başlıklar halinde aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.


Eser Proje, IMO, TürkMMMB, FIDIC, EFCA, FCIC üyesi olup ISO9001, 14001 ve OHSAS 18001 Kalite Belgeleri ile en ileri teknolojik metotlar ve bilgiler ışığında müşteri memnuniyetini ön planda tutarak Teknik Müşavirlik Hizmetleri vermektedir.


Tasarım Kontrollük Hizmetleri


Ulusal ve Uluslararası Standartlar ve Teknik Şartnameler dikkate alınarak Mühendislik Tasarım Projeleri Kalite Kontrol Sistemi çerçevesinde teknik yapılabilirlik, emniyet, ekonomi, çevre ve iş güvenliği açısından değerlendirilmektedir.


Proje doneler; harita, jeolojik etütler,deprem risk analizi sonuçları proje yapılarının özelliklerine göre değerlendirilerek hidrolik, stabilite, statik ve malzeme emniyet gerilmeleri açısından güvenli olduğu tespit edilir.


İhale Hazırlık ve Teklif Değerlendirme


Ulusal kaynaklar, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Birliği veya diğer finansal kuruluşlar tarafından desteklenen projelerin ihalelerinin uluslararası ihale yöntemine göre müşavirlik ve/veya yapım işlerini de kapsayacak şekilde hazırlanmasıdır. Bu kapsamda İdari, Teknik ve Özel Teknik Şartnameler ile Tip Sözleşme hazırlanması, İhale Konferansı düzenlenmesi, tekliflerin alınması ve değerlendirirlmesi için İşverenlere hizmet verilmesidir.


Yapım Kontrollüğü


İşveren adına Yapımın her aşamasının ve devreye alma kabul işlemlerine kadar inşaat kontrollüğü hizmetinin verilmesidir. Şantiyede işin özelliğine göre yetkin personellerden Kontrollük teşkilatının kurulması, kalite kontrol sistemi ve sözleşmenin gerektirdiği hizmetlerin verilmesidir. Projenin planlanan sürede ve bedelde yapılması için gerekli kontrolleri yaparak gerekli tedbirleri almak ve sorunların çözümünde aktif rol almaktır.


Proje için doküman sistemi oluşturmak, aylık ve haftalık toplantıları yönetmek, hakedişleri kontrol edip onaylamak, eğitim vermek, konferanslar düzenlemek, kamuoyunu bilgilendirmek ve proje sonu raporlarını hazırlamaktır.


Banka Müşavirliği


Bankalar tarafından finanse edilen projelerde projenin fizibilite aşamasından işletmeye açılma ve kabul işlemlerine kadar aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir:


Ön Değerlendirme Raporu’nda proje maliyetleri ve yapıları netleştirilerek kredi miktarı belirlenir. İş Programları Onayı, inşaat için gerekli lisans ve izinlerin kontrolü ve ödeme planları kontrolü yapılır.


Yapım Döneminde Proje ile ilgili harcamaların ve fiili olarak yapılan işlerin iş programına göre kontrolü, hakedişlerin onayı, ilerleme raporlarının hazırlanması, kredinin serbest bırakılması için gerekli işlemlerin yapılması.


İşletmeye alma döneminde tesisin proje hedefi doğrultusunda rantabil olarak devreye alındığının teyidi ve iş sonu gerçekleşmesinin raporlanması hizmetleridir.


Su Yapıları Denetim Hizmetleri


Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen amaca uygun olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Su Yapıları Denetim Komisyonu (SYDK) tarafından verilen Su Yapıları Denetim Firması (SYDF) izin belgesini almıştır. Su yapılarında aşağıda belirtilen kontrollük hizmetlerini vermektedir.


 • Kati ve Uygulama Projesi Kontrolü ve Onayı
 • İnşaat Kontrollüğü
 • Montaj ve İşletme Müşavirliği
 • Tesisin Kabul İşlemlerinin Yapılması


Teknik Asistanlık


Kamu Kuruluşları ile Özel Sektör’e aşağıda belirtilen alanlarda teknik danışmanlık hizmetleri vermektedir.


 • Kurumsal Yatırım Danışmanlığı
 • Kapasite Geliştirme
 • Acil Eylem Planları Hazırlanması
 • Proje Yönetim Birimi Oluşturulması
 • Fizibilite Etütleri ve Raporları
 • Eğitim
 • ARGE Destek Hizmetleri


Proje Yönetimi


İşveren/Yatırımcı/Yüklenici tarafından projenin zaman, maliyet, işgücü açısından planlandığı şekilde alt bileşenlerin dikkate alınarak ayrıntılı günlük iş planları ile yönetilmesi, paydaşların sorumluluklarının proje dokümanı ve yetkilendirme ile internet üzerinden takibi için gerekli teknolojik altyapının oluşturulması, planlamada aksaklıkların anında paydaşlara ve sorumlu birimlere aktarılması hizmetidir.


Proje Yönetimi için işin yapıldığı şantiyede mutlaka bir planlamacı merkez ofisler ile iletişim halinde günlük veri alış verişi yapmalıdır. Günlük iş emirleri, güncelleştirme, toplantı tutanakları, kalite kayıtları ve kaynak ihtiyaçları ve temini proje yönetiminin en önemli prosesleridir.


ARGE


Şirket bünyesinde kurulan ARGE birimiyle projelerin müşavirlik hizmetlerinde geliştirilecek alanlar, kalite kontrolü, teknolojik altyapı, innovasyon ve mühendislik alanlarında ARGE çalışmaları yapılmaktadır. ARGE Birimi Şirket genelinde araştırılması istenen projelerin çeşitli destekler kapsamında (TEYDEB, KAMAG ya da Kuruluşların kendi ARGE Destekleri) araştırmasını yapmakta, belirlenen projeler için gerektiğinde Kamu ve Üniversite uzmanlarını da ARGE Ekibine dahil ederek iş modellerini, başvuruları ve proje desteği alındıktan sonra da yapılmasını koordine etmektedir.


Eser bünyesinde önemli sayıda Doktora ve Yüksek Lisans yapan personel olması bu tür projeler için bilgi altyapısında önemli avantajlar sağlamaktadır.


ARGE çalışması yapılan bazı projeler:


1-Enerji Verimli ve Yüksek Performanslı Binalar İçin Akılcı Ekserji Yönetim Tabanlı Otomasyon Algoritmasının Geliştirilmesi ve ESER Yeşil Binasında Web Tabanlı Benchmark Oluşturulması


2-Gerçek Zamanlı Teknolojiler Geliştirme ve Veri Toplama Aygıtı