YEŞİL BİNALAR

Küresel ısınma, çevre kirliliği, nüfus artışı, doğal kaynakların hızla tükenmesi dolayısıyla suyun azalması ile enerji üretiminin düşmesi günümüzün başlıca sorunlarını oluşturmaktadır. Bu sorunların çözümü ve sürdürülebilir bir gelecek için yapı sektöründe insan ve çevreye duyarlı yenilikler, sürdürülebilir yeşil binalar tasarlanmıştır.


Yeşil bina tasarımları günümüzde yapı sektöründe önemli ve güncel konulardan birisidir. Binalar bugünkü zararlı gazların çevreye yayılmasında ve doğal kaynakların tüketilmesinde büyük rol oynamaktadır. Yeşil Binaların yapılmasındaki başlıca hedefler;


 • Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak,
 • Çevre bilincini ön plana çıkartan yaşam felsefesinin önemini vurgulamak,
 • Yaşamın her alanında kısıtlı doğal kaynaklarımızın korunabileceğine vurgu yaparak sosyal sorumluluk bilincine dikkat çekmek,
 • Enerjiyi verimli kullanmanın yollarını öğrenmek,
 • Enerjiyi daha az harcamak için yeni metotlar bulmak ve kullanmak,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından temiz enerji elde etmek,
 • Zararlı gazların emisyonlarını azaltmak,
 • Çevredeki atık miktarını azaltmak,
 • Sudan tasarruf sağlamak,
 • Geri dönüşümlü malzemelerin kullanımını artırmak,
 • Çalışanlara konforlu, sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak.


Eser Grubu, Mühendislikte lider bir firma olma, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir çevre dostu binalar alanında kamuoyunda farkındalık yaratmak için Eser Yeşil Binası Projesini gerçekleştirmiştir.


Eser Yeşil Binası su ve enerji tasarrufunun sağlanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Ankara’da bir ilk olarak yüksek performanslı yeşil bina modeli içererek en optimum şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Diğer bina tasarımlarından oldukça farklı olan yeşil bina tasarım sürecinde üniversite-sınai işbirliğinde inşaat, elektrik ve makine mühendisleri ile mimarları bir araya getirerek tamamen Türk Mühendisleri tarafından “entegre bina proje tasarımı ve uygulaması” gerçekleştirilmiştir. Farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle oluşan bu takım ile kısa sürede yeşil binalar hakkında araştırmalar ve analizler yapılmıştır.


Binanın tasarım ve yapım aşamalarında hedeflenen kriterler; yüksek performanslı, yenilenebilir ve sürdürülebilir sistemlerin kullanılması, bunların maksimum enerji verimliliği sağlayacak şekilde işletilmesi, yenilenebilir enerjinin izlenmesi ve Türkiye’de ilk ve tek LEED Platinum sertifikalı bir yapı olmasıdır.


Eser Proje, Yeşil Binalar konusunda ARGE çalışmalarını sürdürmekte ayrıca enerji verimli binalar için gerekli teknik personel eğitimlerini gerçekleştirmekte ulusal ve uluslararası ihalelere katılmaktadır.
Türkiye’de bu alanda önemli bir deneyime sahip olup mevcut binaların rehabilitasyonu konusunda da çalışmalarını sürdürmektedir.


Eser Yeşil Binası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Eser Yeşil Bina sayfasına bakınız.